HOZZÁJÁRULÁS
SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Exelect Hungary Kft., 1112 Budapest, Nevegy utca 15., adószám: 23793406-2-43, cégjegyszékszám: 0109 978166

Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 7-es cikkelyének és az követő rendelkezéseknek, (továbbiakban “Rendelet“)

Exelect Hungary Kft. (továbbiakban: Vállalat) tájékoztatott, hogy a Performia International AB-től (székhely:Bergviksgatan 27, 152 50 Södertälje, Svédország, adószám:SE 556411799101, cégjegyzék szám: 556411-7991) (továbbiakban: Performia), mint adatrendszer kezelőtől licencelt munkavégzéssel kapcsolatos képességekre és jellemvonásokra vonatkozó teszteket (továbbiakban: Képességek és Jellemvonások Tesztek) kíván használni az elkövetkező kiválasztási folyamat során. Mivel elolvastam és megértettem annak a pozíciónak a leírását, amelyikre pályázom, ezért elfogadom és egyetértek azzal, hogy azért, hogy a Vállalat meggyőződhessen arról, hogy rendelkezem-e az általam megpályázott pozíció betöltéséhez szükséges képességekkel és egyéb személyes jellemvonásokkal, a Vállalat megkezdheti a tesztelési és interjúztatási folyamatot. A Képességek és Jellemvonások Tesztek tartalmazhatnak többek között, de nem kizárólag olyan teszteket, melyek a pozíció betöltéséhez szükséges intelligenciát, felfogóképességet és személyiségjellemzőket vizsgálják, hogy a Vállalat meggyőződhessen többek között, de nem kizárólag a munkakörben elvárt teljesítményi, személyes kapcsolati és kompetenciabeli elvárások teljesüléséről.
  
Elismerem, hogy a személyes adataim védelme alapján, szabadon és saját elhatározásból dönthetek arról, hogy bármely képességek és jellemvonások teszt bármely részére megtagadom a válaszadást. Továbbá annak a döntésemnek, hogy ilyen alapon megtagadtam a válaszadást, semmilyen pozitív vagy negatív hatása nem lehet a Vállalat kiválasztás folyamatban hozott döntésére. Viszont tudomásul veszem, hogy az ilyen tesztek teljes vagy részleges kitöltése nem garantálja, hogy a Vállalat engem fog alkalmazni.

 

Megértettem és egyet értek azzal, hogy a Vállalat a Vállalat ügyfele számára végzett kiválasztási folyamat alatt tárolhatja a személyes adataimat ( mint például vezetéknév, keresztnév, titulus, nem, születési dátum, kor, állandó és ideiglenes lakcím, fénykép, e-mail cím, telefonszám, végzettség, munkatapasztalat, munkahelyen vagy (nem alkalmazott szerződés esetén) munkahelyhez hasonló entitásnál betöltött pozíció, egészségre és pszichológiai jellemvonásokra vonatkozó adatok, elért munkahelyi eredmények (forgalom, stb.) viselkedésminták, jellemvonások és érzelmi jellemzők) a Performia rendszerein kívül.

 

Megértettem, hogy a kiválasztási folyamat befejezése és lezárása utána minden Performia rendszeren kívül tárolt személyes adatom törlésre kerül, kivéve ha új megállapodás születik a személyes adataim tárolásával kapcsolatban. A Performia rendszerében az adatok 5 évig kerülnek tárolásra. A vállalat betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó EU rendeleteket és elzártan, biztonságosan tárolja a személyes adataimat, és a beleegyezésem nélkül egyetlen harmadik félnek sem fogja kiadni. A Vállalat tájékoztatni fog az adataim törléséről. Ha szeretnék a Vállalathoz beadott és a Performia rendszerébe feltöltött személyes adataimról egy másolatot szeretnék, vagy korábban szeretném törölni az adatokat, akkor felveszem a kapcsolatot Vállalattal.

  
Ennek megfelelően ezennel felmentem a Vállalatot, a Performiát, a Performia tisztségviselőit, részvényeseit, alkalmazottait, képviselőt, ügynökeit, licenccel rendelkezőket, licenctulajdonosait, leányvállalatait, anyavállalatait, társult tesztszolgáltatóit és bármilyen egyéb módon kapcsolatban lévő egyént, társulást és szervezetet minden igény, követelés, per és felelősség alól – beleértve, de nem kizárólag bármilyen személyiség jog alapján felmerült kereseteket – mely az ilyen tesztelési és interjúzási folyamatból vagy bármilyen módon azzal kapcsolatban keletkezik.