Felhasználási feltételek

A HONLAP ÉS WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

A cég teljes neve: Performia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített neve: Performia Hungary Kft.
A cég képviselőjének neve: Nemes-Nagy Szilvia ügyvezető
Adószám: 22609308-2-13
Közösségi adószám: HU22609308
Cégjegyzékszám: 13-09-217229
Bankszámlaszám: 10700536-49968604-51100005
A székhely címe: 2141 Csömör, Arany János utca 4.
Üzlet/telephely címe: 2141 Csömör, Arany János utca 4.
Telefon: +3620-466-7790
Mobil: +3620-466-7790
E-mail: info@performia.hu
Telefonos ügyelet nyitva tartás: munkanapokon 09:00 órától 16:00 óráig

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Performia Hungary Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Performia Hungary Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Teljesítés módja: Postai szállítás vagy személyes átvétel

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Örömmel üdvözöljük a Performia Hungary Kft. ügyfelei között.
Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Cégünk neve és székhelye:
Performia Hungary Kft., 2141 Csömör, Arany János utca 4.
Cégünk adószáma: 22609308-2-43, telefonszáma: +3620-466-7790
Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás nyújtója: a Performia Hungary Kft. vagy a továbbiakban, mint Eladó,
a szolgáltatás igénybe vevője pedig a Megrendelő a továbbiakban, mint Vevő,

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1. A Performia Hungary Kft.-től történő vásárlás kizárólag személyesen, értékesítési szaktanácsadón, telefonon, faxon, e-mailen, Interneten vagy erre felhatalmazott külső munkatársakon, közvetítőkön keresztül történik.

1.2. A Performia Hungary Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.3. A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása (e-mailben). A szerződés nyelve magyar.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.1. Amennyiben a Vevő a Performia Hungary Kft. által nincs még regisztrálva a webáruházban vevőként, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.

2.2. Bármelyik regisztrációs űrlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK
3.1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, internetes vásárlás esetén az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is.

4. FIZETÉSI MÓDOK
A Performia Hungary Kft. webáruházában készpénzben (személyes átvételkor), átutalással, PayPal számláról közvetlenül átvezetéssel, bankkártyával (a PayPal internetes bank biztonságos kártya kezelő felületén) vagy postai utánvéttel lehetséges fizetni.

5. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Garancia, szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 177/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

5.1. Amennyiben a vásárolt hanganyag nem lejátszható, vagy a vásárolt elektronikus könyv a szokásos számítógépes háttérrel nem olvasható, vagy a vásárolt papír alapú kiadvány nem olvasható, rendeltetését esztétikai vagy más okokból nem tudja betölteni, természetesen egy új hanganyagot, elektronikus könyvet vagy kiadványt küldünk. A jótállási igény a számlával vehető igénybe. A vevőnek vissza kell küldeni a hanganyagot, vagy a kiadványt a számlájával együtt. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

5.2. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben (1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseiben) meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.
Az idevonatkozó törvény teljes szövege ide kattintva olvasható:

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
(a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)
Az érdekérvényesítésben segíthetnek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ( www.nfh.hu 1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet honlapján ( www.ofe.hu ) található információk.

5.3. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával.

6. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
6.1. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését.

6.2. Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül (az internetes rendelést jellemzően 1-5 percen belül) visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés.

6.3. A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

6.4. Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

6.5. Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, a Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

7. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA és KÖLTSÉGEI
Szállítás postai úton történik.
A postai szállítás költségét Magyarország vagy az Európai Unió területére a webáruház kezelő szoftvere a vevő címétől és a választott szállítási módtól függően automatikusan kiszámítja, és ezek a költségek a vevőt terhelik.

A csomagolási költséget az eladó vállalja magára.

Szállítási határidők
A termékekből készleteket tartunk. Átlagos esetben a megrendelt termékeket 2 munkanap alatt ki tudjuk postázni, ha erre nincs lehetőség, akkor ügyfélszolgálatunk e-mailben vagy telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot a termék nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon. Garantáljuk azt, hogy minden esetben a Vevő érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot, és több e-mailünkre sem válaszol) a mi hibánkon kívül nem tudjuk a rendelést a kellő sebességgel feldolgozni. Véleményét, észrevételeit, panaszait kérjük nyugodtan írja meg e-mailben, minden észrevételre reagálunk.

8. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
8.1. A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban, biztonsági ragasztószalag feltépése nélkül) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.

8.2. Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8.3. A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

9. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
9.1. A Performia Hungary Kft.-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

9.2. A Performia Hungary Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek azok be:

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Performia Hungary-tól származó bármilyen adat;
bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Performia Hungary Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
bármilyen adatvesztés (beleértve az elveszett, vagy a késve megérkezett e-maileket);
bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei az internet szolgáltatói hálózatban.

10. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
10.1. A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult a további adatkezelést letiltani.

10.2. A Performia Hungary Kft. a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, és a Performia Hungary kapcsolódó licencia fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Performia International-lal és annak érdekeltségébe tartozó szervezetekkel megosztja, azokat azonban továbbadni (a Performia csoporton kívüli) harmadik személynek sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

10.3. A Vevő a regisztrációjával egyidejűleg elfogadja és megengedi a Performia Hungary Kft.-nek, hogy a regisztrációnál megadott postai címen illetve e-mail címen a vevőt tájékoztassa a jövőbeni akcióiról és újdonságairól.

10.4. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

Performia Hungary Kft.